İNSANLARDA KULLANILAN İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI İÇİN ORTAK TEKNİK GEREKLİLİKLERİN BELİRLENMESİ ULUSLARARASI KONFERANSI

 

 

 

 

 

 

 

ICH HARMONİZE OLMUŞ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER KLAVUZU

 

 

 

İNSANLARDA KULLANILAN İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI İÇİN

 

ORTAK TEKNİK DOKÜMAN’IN ORGANİZASYONU

 

 

M4

 

 

 

 

 

Bu klavuz ICH işlemlerinin 4. aşamasına gelmiş ve ICH Yönetim Komitesi 8 Kasım 2000 tarihli toplantısında üye olan üç ruhsatlandırma otoriterine ICH’ e uyum için tavsiye edilmiştir. (Numaralandırma ve Bölüm başlıkları elektronik ortak dökümanla  uyumlu olması için Washington DC, 11-12 Eylül 2002 Toplantısında alınan kararına göre uyarlanmıştır.)

 

 

 

 

Bu klavuz ICH Eksper Çalışma Grubu tarafından geliştirilmiştir ve ICH işlevi uyarınca ruhsatlandırma otoritelerinin incelenmesi sağlanmıştır.  Prosesin 4. aşaması gereğince bu dökümanın son taslağı uyarlanması için ruhsatlandırma üyeleri olan Avrupa Birliği, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’ ne tavsiye edilmiştir.

 

 

 


 

KLAVUZUN AMACI

 

Bu klavuz, ruhsatlandırma otoritelerine başvuru yapmak için ortak formatta  hazırlanan iyi yapılandırılmış Ortak Teknik Dokümanı gösterir.  Teknik doküman için ortak bir format kullanılması anlamlı oranda zaman kayıplarını ve  insanlarda kullanılan ilaçların ruhsatlandırılması için gereken kaynakları azaltacak, ve elektronik başvurunun hazırlanmasını kolaylaştıracaktır. Ortak öğelerden oluşan standart bir doküman, başvuru sahibi ile ruhsatlandırma değerlendirmeleri ve iletişim kolaylaştıracaktır. Buna ek olarak, ruhsatlandırma otoriteleri ile ruhsatlandırma bilgilerinin paylaşımı basitleşecektir.

 

 

GEÇMİŞ DENEYİM

 

ICH prosesi süresince, insanlarda kullanılan ilaçların ruhsatlandırılmasında kullanılmasında teknik gereklilikler konusunda üç bölgede dikkate değer ortak karara varılmıştır.  Buna rağmen, bu zamana kadar ruhsatlandırma dokümanının organizasyonunda ortak karara varılmamıştır. Teknik raporların başvurusunun organizasyonunda ve özet ve tabloların hazırlanmasında her bölgenin kendi gereklilikleri vardır. Japonya’da başvuru sahipleri teknik bilgileri özetini gösteren ve organize eden GAIYO hazırlamak zorundadır. Avrupa’da Eksper raporları ve tablo halinde özetler gereklidir ve metin özetleri tavsiye edilir. Amerika Birleşik Devletleri’nin İlaç ve Gıda Başvurusu Kurumu ‘nun (FDA) Yeni İlaç Başvurusu (New Drug Application) içeriği ve format ile ilgili klavuzu vardır. Değişik ruhsat dosyaları derleme ve oluşturma gerekliliğinden kaçınmak amacıyla bu klavuz her üç bölge içinde kabul edilebilir bir Ortak Teknik Doküman formatını açıklar.

 

 

KLAVUZUN KAPSAMI

 

Bu klavuz öncelikle yeni ilaç başvurularının (biyoteknoloji kökenli ürünleri de içerir) ruhsatlandırmasında sunulacak bilgilerin organizasyonunu göstermektedir.

 

Bu klavuz hangi çalışmaların yapılması gerektiğini göstermez. Sadece elde edilen verilerin uygun bir formatta sunulmasını gösterir.  Başvuru sahipleri klavuzda belirtilen Ortak Teknik Dokümanın tüm organizasyonunu değiştirmemelidir. Buna rağmen, Klinik Öncesi ve Klinik Çalışmaların Özetleri bölümlerinde sonuçların daha iyi değerlendirilmesi ve anlaşılmasını kolaylaştırmak, ve mümkün olan en iyi şekilde teknik bilgileri sunabilmek amacıyla değişiklik yapabilir.

 

 

GENEL PRENSİPLER

 

Ortak Teknik Doküman genelinde değerlendiricinin başvurunun içeriğine hızlı bir şekilde odaklanmasına yardım etmek ve ham verilerin değerlendirmesini kolaylaştırmak amacıyla bilgilerin gösterimi kesin ve şeffaf olmalıdır. Metin ve tabloların ölçüleri dokümanın A4 kağıt (Avrupa ve Japonya) ve 8.5 x 11 inç (ABD) boyutunda kağıta basımı yapılabilir şekilde hazırlanmalıdır. Kağıdın sol kenarı ciltlemeye uygun olacak genişlikte olmalıdır. Metin ve tablolarda kullanılan harflerin büyüklüğü stil ve boyut açısından fotokopisi çekildikten sonra bile kolaylıkla okunabilir şekilde olmalıdır. “Times New Roman, 12 point font” metin yazımı için önerilir.  Her sayfa numaralandırılmalıdır. Eğer modül içinde ilk defa kullanılıyorsa kodlandırma ve kısaltmalar tanımlanmalıdır.


 

 Referanslar Biyomedikal Dergilerinde Makale Yayınlama Formatı Gereklilikleri, Tıbbi Dergi Editörleri (ICMJE)1 Uluslararası Komitesi son versiyonuna göre verilmelidir.

 

 

ORTAK TEKNİK DOKÜMAN’IN ORGANİZASYONU

 


Ortak doküman beş modül olarak organize edilmiştir. Modül 1, bölgeye özeldir. Modül 2, 3, 4 ve 5  tüm bölgeler için aynı olması amaçlanmaktadır. Bu klavuza uyarak, ruhsatlandırma otoriteleri tarafından kabul edilebilir bir formatı sağlayan dört modülü garantiye alınmalıdır.

 

                Modül 1. İdari Bilgiler ve Reçete Bilgileri

Bu modül bölgeye (ülkeye) özel dokümanları içermelidir; örneğin, başvuru formları veya bölgede kullanım için önerilen etiket. Bu modülün içeriği ve formatı ilgili ruhsatlandırma otoriteleri tarafından ayrıntılarıyla belirtilebilir.

 

 

Modül 2. Ortak Teknik Doküman Özetleri

Modül 2, farmasötik sınıf, etki şekli ve önerilen klinik kullanımı içeren ilaca genel bir giriş ile başlamalıdır. Genellikle, Giriş bir sayfayı geçmemelidir.

 

Modül 2, aşağıdaki sıralamadaki 7 bölümü içermelidir :

 

         · OTD İçeriği

         · OTD Giriş

         · Genel Kalite Özeti

         · Klinik Öncesi Çalışmalara Genel Bakış

         · Klinik Çalışmalara Genel Bakış

         · Klinik Öncesi Çalışmaların Metin ve Tablo Özetleri

         · Klinik Çalışmaların Özeti

Bu özetlerin organizasyonu M4Q, M4S ve M4E Klavuzlarında açıklanmıştır.

 

Modül 3. Kalite

Kalite ile ilgili bilgiler M4Q Klavuzunda açıklanan yapısal formatta sunulmalıdır.

 

Modül 4. Klinik Öncesi Çalışmaların Raporları

Klinik Öncesi Çalışmaların Raporları M4S Klavuzunda açıklanan sıralamada sunulmalıdır.

 

Modül 5. Klinik Çalışma Raporları

İnsan çalışma raporları ve ilgili bilgiler M4E Klavuzunda açıklanan sıralamada sunulmalıdır.

 

Ortak Teknik Doküman’ın genel organizasyonu aşağıdaki sayfalarda sunulmuştur.

 

 

 

1 Biyomedikal Dergilerinde Makale Yayınlama Formatı Gereklilikleri ilk versiyonu Vancouver Grubu tarafından tasarlanmış ve 1979 yılında yayınlanmıştır.


 

 

 


 

 


İNSANLARDA KULLANILAN İLAÇLARIN RUHSATLANDIRILMASI İÇİN

ORTAK TEKNİK DOKÜMAN ORGANİZASYONU

Modül 1

İdari Bilgiler ve Reçete Bilgileri

1.1

Modül 1’i İçeren Başvurunun İçeriği

1.2

Her Bölgeye (Ülkeye) Özel Dokümanlar (örneğin, başvuru formları, reçete bilgileri)

Modül 2

Ortak Teknik Doküman Özetleri

2.1

Ortak Teknik Doküman İçeriği

2.2

OTD Giriş

2.3

Genel Kalite Özeti

2.4

Klinik Öncesi Çalışmalara Genel Bakış

2.5

Klinik Çalışmalara Genel Bakış

2.6

Klinik Öncesi Çalışmaların Metin ve Tablo Özetleri

 

Farmakoloji

 

Farmakokinetik

 

Toksikoloji

2.7

Klinik Çalışmaların Özeti

 

Biyofarmasötik Çalışmaların Özeti ve İlgili Analitik Metodlar

 

Klinik Farmakoloji Çalışmaları

 

Klinik Etkinlik Çalışmaları

 

Klinik  Güvenilirlik

 

Referanslar

 

Bireysel Çalışmaların Özeti

Modül 3

Kalite

3.1

Modül 3  İçeriği

3.2

Veri Bölümü

3.3

Referanslar

Modül 4

Klinik Öncesi Çalışmaların Raporları

4.1

Modül 4  İçeriği

4.2

Çalışma Raporları

4.3

Referanslar

Modül 5

Klinik Çalışma Raporları

5.1

Modül 5  İçeriği

5.2

Tüm Klinik Çalışmaların Listelenmiş Tablosu

5.3

Klinik Çalışma Raporları

5.4

Referanslar

 


 

EKLER : Granularity Document

 

OTD çoğu bölüm başlıklarını ve numaralandırmayı ayrıntılarıyla belirtmiştir. Klavuz dokümanın yeri ile ilgili tüm modüller için başlıkları ve bu dokümanlar içindeki bölüm başlıklarını sağlayabilirmi ?

 

Bu açıklamanın devamı olarak, klavuzda  dokümanların sayfa numaraları nasıl verilmeli ve hangi modülde içerik tablosu verilmelidir ?

 

Bir Dokümanın Tanımı

Bir veya daha fazla doküman ya da dosyanın uygun olması gerektiğinin kararını veririken, bir kez yapılacak uygulama belirlendiğinde aynı uygulamanın tüm dosyada kullanılması gerektiği düşünülmelidir.

 

Kağıt veya elektronik dokümanlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır :

 

 

Modül 2

Aşağıda belirtilen dokümanlar sağlanmalıdır:

 

2.2

Giriş

2.3

Genel Kalite Özeti Giriş

2.4

Klinik Öncesi Çalışmalara Genel Bakış

2.5

Klinik Çalışmalara Genel Bakış

2.6.1

Giriş

2.6.2

Farmakoloji Metin Özeti

2.6.3

Farmakoloji Tablo Özetleri

2.6.4

Farmakokinetik Metin Özetleri

2.6.5

Farmakokinetik Tablo Özetleri

2.6.6

Toksikoloji Metin Özetleri

2.6.7

Toksikoloji Tablo Özetleri

2.7.1

Biyofarmasötik Çalışmaların Özeti ve İlgili Analitik Metodlar

2.7.2

Klinik Farmakoloji Çalışmalarının Özeti

2.7.3

Klinik Etkinlik Çalışmalarının Özeti (her endikasyon için ayrı bir doküman)

2.7.4

Klinik  Güvenilirlik Özeti

2.7.5

Referanslar

2.7.6

Bireysel Çalışmaların Özeti

 


 

Aşağıdaki Genel Kalite Özeti’nin bölümleri için, başvuru sahibi ya Klavuz M4Q’da açıklandığı gibi birden fazla numaralandırılmış  alt başlığı ve alt bölümü olan bir tek doküman verebilir :

 

2.3.S

Etkin Madde

2.3.P

Müstahzar

2.3.A

Ekler

 

ya da aşağıdaki gibi her alt başlık ve alt bölümler için ayrı bir doküman verebilir :

 

2.3.S.1

Genel Bilgiler

2.3.S.2

İmalat

2.3.S.3

Karakterizasyon

2.3.S.4

Etkin Maddenin Kontrolü

2.3.S.5

Referans Standartlar veya Maddeler

2.3.S.6

Kap Kapak Sistemi

2.3.S.7

Stabilite

 

 

2.3.P.1

Müstahzarın Tanımı ve Terkibi

2.3.P.2

Farmasötik Gelişim

2.3.P.3

İmalat

2.3.P.4

Yardımcı Maddelerin Kontrolü

2.3.P.5

Müstahzarın Kontrolü

2.3.P.6

Referans Standartlar veya Maddeler

2.3.P.7

Kap Kapak Sistemi

2.3.P.8

Stabilite

 

 

2.3.A.1

Tesis ve Ekipmanlar

2.3.A.2

Dışarıdan Gelen Ajanların Güvenlik Değerlendirmesi

2.3.A.3

Yeni Yardımcı Maddeler

 

Benzer olarak, başvuru sahibi bir veya birden fazla doküman sunabilir, örneğin 2.3.R Coğrafi Bölgeye Özel Bilgi bölümünde yer verilecek olan bölgeye ait uygun klavuzlardaki açıklamalar göre her alt bölüm için bir doküman.


 

Modül 3

Aşağıdaki bölümler için ayrı bir doküman sağlanmalıdır :

 

3.2.S.1.1

İsimlendirme

3.2.S.1.2

Yapı

3.2.S.1.3

Genel Özellikler

3.2.S.2.1

İmalatçılar

3.2.S.2.2

İmalat Prosesinin Tanımı ve Proses Kontroller

3.2.S.3.1

Yapının Açıklanması ve Diğer Özellikler

3.2.S.3.2

Safsızlıklar

3.2.S.4.1

Spesifikasyonlar

3.2.S.4.4

Seri Analiz Sonuçları

3.2.S.4.5

Spesifikasyonun Kanıtlanması

3.2.S.6

Kap Kapak Sistemi

3.2.S.7.1

Stabilite Özeti ve Sonuçları

3.2.S.7.2

İleride Tamamlanacak Sonuçlar İçin Stabilite Protokolü ve Stabilite Taahhütü

3.2.S.7.3

Stabilite Verileri

 

 

3.2.P.1

Müstahzarın Tanımı ve Terkibi

3.2.P.3.1

İmalatçılar

3.2.P.3.2

İmalat Formülü

3.2.P.3.3

İmalat Prosesinin Tanımı ve Proses Kontroller

3.2.P.3.4

Kritik Aşamalar ve Ara Ürünlerin Kontrolleri

3.2.P.4.5

İnsan veya Hayvan Kökenli Yardımcı Maddeler

3.2.P.4.6

Yeni Yardımcı Maddeler

3.2.P.5.1

Spesifikasyonlar

3.2.P.5.4

Seri Analiz Sonuçları

3.2.P.5.5

Safsızlıkların Tanımlanması

3.2.P.5.6

Spesifikasyonların Kanıtlanması

3.2.P.7

Kap Kapak Sistemi

3.2.P.8.1

Stabilite Özeti ve Sonuçları

3.2.P.8.2

İleride Tamamlanacak Sonuçlar İçin Stabilite Protokolü ve Stabilite Taahhütü

3.2.P.8.3

Stabilite Verileri

 


 

Aşağıdaki bölümler için, başvuru sahibi her bölüm için bir veya birden fazla doküman sunabilir, örneğin her madde, aşama, validasyon çalışması, çalışma raporu, referans standart veya madde, tesis veya yardımcı maddeler, aşağıdaki gibi :

 

3.2.S.2.3

Etkin Maddenin Kontrolü

3.2.S.2.4

Kritik Aşamaların ve Ara Ürünlerin Kontrolleri

3.2.S.2.5

Proses Validasyonu ve/veya Değerlendirmesi

3.2.S.2.6

İmalat Prosesinin Gelişimi

3.2.S.4.2

Analitik Metodlar

3.2.S.4.3

Analitik Metodların Validasyonu

3.2.S.5

Referans Standartlar veya Maddeler

3.2.P.2

Farmasötik Gelişim

3.2.P.3.5

Proses Validasyonu ve/veya Değerlendirmesi

3.2.P.4.1

Spesifikasyonlar

3.2.P.4.2

Analitik Metodlar

3.2.P.4.3

Analitik Metodların Validasyonu

3.2.P.4.4

Spesifikasyonların Kanıtlanması

3.2.P.5.2

Analitik Metodlar

3.2.P.5.3

Analitik Metodların Validasyonu

3.2.P.6

Referans Standartlar veya Maddeler

3.2.A.1

Tesis ve Ekipmanlar

3.2.A.2

Dışarıdan Gelen Ajanların Güvenlik Değerlendirmesi

3.2.A.3

Yeni Yardımcı Maddeler

 

Farmasötik geliştirme bölümü için, tüm alt bölümleri içeren bir doküman verilebilir fakat başvuru sahibi ayrı dokümanlar olarak başvuru yapmaya karar verebilir. Bu durumda her alt bölüm için bir doküman sağlanmalıdır, şöyleki 3.2.P.2.1, 3.2.P.2.2, 3.2.P.2.3, 3.2.P.2.4, 3.2.P.2.5 ve 3.2.P.2.6.

 

Başvuru sahibi bir doküman veya  daha çok doküman sunabilir, örneğin

Benzer olarak, başvuru sahibi bir veya birden fazla doküman sunabilir, örneğin 3.2.R Coğrafi Bölgeye Özel Bilgi bölümünde yer verilecek olan bölgeye ait uygun klavuzlardaki açıklamalara göre her alt bölüm için bir doküman.

 

 

Modül 4

Genellikle Modül 4 içindeki her çalışma raporu için tek bir doküman sağlanır.  Buna rağmen çalışma raporunun çok uzun olduğu durumlarda, örneğin bir karsinojenik potansiyel çalışması gibi, başvuru sahibi raporu birden fazla doküman olarak sunmayı tercih edebilir. Bu durumda raporun metin kısmı bir doküman olmalıdır. Ekler bir veya birden fazla dokümandan oluşabilir.


 

Modül 5

Normalde başvuru sahipleri çalışma raporlarını çoklu dokümanlar olarak sağlar (bir ana çalışma raporu ve uygun ekler). Ekler klinik çalışma raporlarının içeriği ve formatını açıklayan ICH E3 klavuzunda belirtildiği şekilde organize edilmelidir.

 

 

Modül 3, 4 ve 5 İçindeki Referanslar

Normalde referansların kopyaları tek tek doküman olarak sunulmalıdır (örneğin, her referans için bir). Referanslar içerik tablosunda listelenmelidir.

 

Dokümanın Sınıflandırılması ve Sayfa Numaralandırma

Her doküman bir numaradan başlayarak numaralandırılmalıdır. Sadece tek tek verilen referans kopyaları için numaralandırma gerekmez. Sayfa numaralarını n’inci sayfanın 1’inci sayfası (burada n toplam sayfa sayısını gösterir) şeklinde yazmak gerekli görülmemektedir.

 

Ek olarak, bir dokümanın bütün sayfaları dokümanın konusunu açıklıkla gösteren üst bilgi veya alt bilgiyi içermelidir. Kağıt baskılı ilaç başvurularında da dosya içindeki dokümanın bulunmasını kolaylaştırmak için her sayfada aynı üst bilgi bulunmalıdır.

 

Eğer bir bölüm birden fazla doküman içeriyorsa, kronolojiyi ve doküman başlıklarını gösteren o bölüme ait içerik tablosu bulunmalıdır. Örneğin,

 

· Sekme (Tab) ile “3.2.S.4.2 Analitik Prosedürler”

o İçerik Tablosu, Prosedür A, Prosedür B, Prosedür C’nin başlıklarının listesi

· Sekme (Tab) ile “3.2.S.4.2” Prosedür A”;

o Prosedür A (örneğin, doküman, sayfa 1- n)

· Sekme (Tab) ile “3.2.S.4.2” Prosedür B”;

o Prosedür B (örneğin, doküman, sayfa 1- n)

· Sekme (Tab) ile “3.2.S.4.2” Prosedür C”;

                o Prosedür C (örneğin, doküman, sayfa 1- n)

 

Eğer bir bölüm sadece tek bir dokümandan oluşuyorsa (örneğin, 3.2.S.1.1 Terminoloji), dokümanda “3.2.S.1.1 Terminoloji”  olarak tanımlanan sadece bir sekme (tab) olmalıdır.

 

 

Dokümanlar İçindeki Bölümlerin Numaralandırılması

Bir dokümanda 5’inci 6’ıncı seviyedeki (örneğin, 2.6.6.3.2.1) alt başlık numaralandırmasından kaçınmak için başvuru sahibi kısaltılmış numaralandırma zinciri kullanabilir. Bu durumda, doküman numarası ve ismi (örneğin, 2.6.6 Toksikoloji Metin Özetleri) sayfanın üst bilgisi veya alt bilgisinde gösterilebilir ve takiben bölüm numaralandırması kullanılabilir. Örneğin, 1, 1.1, 2, 3, 3.1, 3.2 vb. Tüm numaralandırma zinciri kullanımıda (örneğin, 2.6.6.3.2.1) kabul edilebilir.


 

İçerik Tablosu Formatı

Modül 2

Genel Kalite Özeti’nde nasıl tanımlandığına bağlı olarak 2.1 OTD İçerik Tablosu 3’üncü (örneğin, 2.3.S) veya 4’üncü (örneğin, 2.3.S.1) seviyeye kadar kullanılmalıdır (Modül 2 için bir dokümanın tanımına bknz).

 

Modül 3

3.1 Bölümünde verilen içerik tablosu ilaç başvurusunda verilen yüksek seviyedeki bölüm numaralandırması, ilgili bölüm başlıkları ve cilt numarasını içermelidir. Bu içerik tablosu M4Q klavuzunda tanımlanan Modül 3 içeriklerini tanımlamak için kullanılmalıdır.  Sadece 5’inci seviyeye kadar  yazılabilir (örneğin, 3.2.P.2..1). Bu içerik tablosu M4Q Klavuzunda tanımlanan Modül 3 içeriğini belirtmek için kullanılır. Sadece 5’inci seviyeye kadar kullanılmalıdır (örneğin, 3.2.P.2.1). M4 Q klavuzunda bu seviyeden daha yukarı seviyede alt bölümler ve alt başlıklar bulunduğuna dikkat edilmelidir (örneğin, 3.2.P.2 başlığı altındaki bölüm başlıkları). Bu format 3.1 İçerik Tablosu’nda olmamasına rağmen dosya  içinde kullanılmalıdır.  Daha düşük seviyedeki İçerik Tablosu ‘Dokümanın Sınıflandırılması ve Sayfa Numaralandırma’ başlığı altında anlatılmaktadır ve 3.1 İçerik Tablosu içinde yer almamalıdır.

 

Başvuru sahibi kronoloji ve dokümanın konusunu tanımlamak için çoklu dokümanlardan oluşan özel bir bölümde İçerik Tablosu’nu verebileceği konusunda ihtiyatlı olmalıdır. Eğer M4Q Klavuzunda tanımlanan başlıklar dışında başlık veya alt bölüm numaralandırılması eklenmek istenirse, bunlara sadece doküman içinde yer verilmelidir ve ayrı bir doküman veya yeni alt bölüm oluşturulmamalıdır. Bu durumda, kronoloji ve alt bölüm başlıklarını tanımlamak amacıyla doküman için özel bir İçerik Tablosu sağlanabilir. Bu dokümanlar ve alt bölümler 3.1 İçerik Tablosu’nda yer almamalıdır.

 

Ayrıca, ilave ekler veya ek bölümler, çoklu dokümanların bir bölüm altında verildiği dokümanlar dışında formata dahil edilmemelidir. Bu durumda ilgili bölüm içinde ilave edilen ekler veya ek bölümlere çapraz referans verilmelidir. Eğer sadece bir dokümanı kapsayan bir bölüme ilave bilgi iliştirilmek veya eklenmek istenirse, bu bilgi doküman içine dahil edilmelidir.

 

Referanslar bu bölüme ait İçerik Tablosu’nda listelenmelidir.

 

 

Modül 4

 

Modül 4 İçerik Tablosu  OTD klavuzunda yer alan başvurunun tüm önemli parçalarını tanımlamak amacıyla tüm sayısal başlıkları (örneğin, 4.2.3.5.1 Üreme ve Embriyo Gelişimi Öncesi) içermelidir ve en azından çalışma raporunun seviyesine kadar devam etmelidir. Böylece her çalışma raporu içerik tablosunda tanımlanmalıdır. Çalışma raporlarının bölümleri dosyanın Modül 4 İçerik Tablosu’nda veya sadece  bireysel  çalışma raporları İçerik Tablosu  içinde tanımlanabilir.

 


 

 

 

Modül 4   İçerik Tablosu Bölümleri Örnekleri

4.2.3.2

Tek Doz Toksisite

          4.2.3.2.1

Çalışma aa-aaa  :  İlaç C, 30 gün,  Sıçanda mükerrer doz toksisite çalışması

          4.2.3.2.2

Çalışma bb-bbb :  İlaç C, 6 ay , Sıçanda mükerrer doz toksisite çalışması

          4.2.3.2.3

Çalışma cc-ccc  :  İlaç C, 30 gün , Köpekte mükerrer doz toksisite çalışması

           4.2.3.2.4

Çalışma dd-ddd :  İlaç C, 6 ay , Köpekte mükerrer doz toksisite çalışması

 

 

4.2.3.3

Mutajenik Potansiyel

          4.2.3.3.1

İn vitro

          4.2.3.3.1.1

Çalışma ee-eee : İlaç C, Ames Testi

 

 

Modül 5

 

Modül 5 İçerik Tablosu  OTD klavuzunda yer alan başvurunun tüm önemli parçalarını tanımlamak amacıyla tüm sayısal başlıkları (örneğin, 5.3.5.1.1 Plasebo Kontrol Denemeleri) içermelidir ve en azından çalışma raporunun seviyesine kadar devam etmelidir. Böylece her klinik çalışma raporu içerik tablosunda tanımlanmalıdır. Klinik çalışma raporunun bölümleri (E3) dosyanın Modül 5 İçerik Tablosu’nda veya sadece  bireysel  çalışma raporları İçerik Tablosu  içinde tanımlanabilir.

 

 

 

Modül 5  İçerik Tablosu Bölümleri Örnekleri

5.3.5

Etkinlik ve Güvenilirlik Çalışma Raporları- Endikasyon Z

      5.3.5.1

İddia Edilen Endikasyonla İlgili Kontrollü Klinik Çalışma Raporları

      5.3.5.1.1

Plasebo Kontrol Denemeleri

      5.3.5.1.1.1

Çalışma xx-xxx : A çift kör, Endikasyon Z için

İlaç A placebo kontrollu denemeleri

      5.3.5.1.1.2

Çalışma yy-yyy : A çift kör……

 

 

      5.3.5.1.2

Aktif Kontrollü Denemeler

      5.3.5.1.2.1

Çalışma zz-zzz : A çift kör, aktif kontrollü denemeler,

Endikasyon Z için İlaç A- İlaç C karşılaştırması

 

 

5.3.5

Etkinlik ve Güvenilirlik Çalışma Raporları- Endikasyon Q

      5.3.5.1

İddia Edilen Endikasyonla İlgili Kontrollü Klinik Çalışma Raporları